Dětský den se spolkem YES

Pokud neznáte spolek YES v Českých Budějovicích, tak Vás s touto organizací trošku seznámím. Je to nezisková organizace, která se věnuje dětem, rodinám a seniorům. Najdete tady spoustu mimoškolních aktivit a kroužků pro děti i dospělé. Spolek YES se také věnuje seniorům a podporuje tak jejich aktivní život ve stáří, ať už nasloucháním či předáváním moudrostí.

Už při příjezdu na mne dýchla přátelská a příjemná atmosféra. Je to také tím, že spolek se nachází v rodinném domku a jelikož nám vyšlo krásné počasí, celá akce se konala na zahradě za domkem.

Děti zde měly připraveno několik stanovišť, na kterých měly plnit úkoly. A musím říct, že u některých úkolů jsem docela litovala, že nemůžu také soutěžit. Takové vodní bomby zavěšené na stromě, vypadaly v tom vedru skutečně lákavě.

Nicméně já jsem tady byla z jiného důvodů, samozřejmě jako malířka. Vybrala jsem si stinné místo u velkého stromu. A jen jsem si vybalila věci, už u mne stál houf dětí a žadonily o malování. Děti se tak postupně proměnily v zebry, motýlky a dokonce mne kluci naučili, jak se kreslí torpédo.

Po splnění všech svých úkolů přišla na řadu odměna pro děti, a to v podobě balíčků se sladkostmi a hlavně opékání buřtů. Nu, a když děti odcházely, bylo krásné vidět jejich spokojené výrazy. A to byla zase odměna pro mne! Ještě jednou tímto spolku YES děkuji, za opravdu vydařené odpoledne.